AGRIBANK VĨNH PHÚC VÌ TƯƠNG LAI XANH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Lê Huệ Nữ 235,18 1.06:04:16 54 18
2 Nga Nguyễn Nữ 232,46 1.10:19:04 35 21
3 Đỗ Thị Thu Trang Nữ 189,56 1.03:45:42 28 18
4 Tung Nguyễn Nam 186,17 17:58:54 24 13
5 Huy Nguyen Nam 185,71 18:43:38 15 12
6 Nguyễn Duy điền Nam 172,08 1.01:13:40 21 18
7 Giá Cao Nam 170,03 17:49:12 20 18
8 Nguyễn Thị Kiểm Nữ 161,16 19:07:38 30 16
9 Lương Anh Tuyền Nam 158,66 18:57:50 20 13
10 Ha Nguyen Nữ 155,15 22:37:20 23 15
11 Nguyen Tuan Anh Nam 152,32 14:44:39 25 15
12 Đỗ Thị Ninh Nữ 149,55 15:55:04 16 13
13 DŨNG NGUYỄN TRUNG Nam 139,28 14:31:30 13 11
14 Kim Thị Phương Lan Nữ 138,86 16:56:08 23 15
15 Manh Tien Nam 138,67 14:57:45 50 16
16 Lê Thị Thuỳ Linh Nữ 130,33 16:33:33 24 14
17 Van anh Nguyen Nữ 119,91 18:20:53 30 16
18 bichphuong bui Nữ 119,89 14:53:58 17 14
19 Thúy Lê Nữ 118,29 15:00:28 24 16
20 Nguyễn Phương Thúy Nữ 95,78 11:47:35 10 10
21 Do Kim Luan Nữ 84,37 08:30:58 13 12
22 Vu hiep Nam 69,24 06:42:21 9 9
23 Thái Linh Nữ 58,59 08:18:38 10 8
24 Nguyễn Văn Thịnh Nam 29,51 04:34:50 8 8
25 Nguyễn Thị Hiền 2804 Nữ 11,34 01:26:43 3 3
26 Phan huy bằng Nam 2,88 00:36:15 1 1