AGRIBANK VĨNH PHÚC VÌ TƯƠNG LAI XANH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Trang Nguyễn Nữ 1876,36 8.16:43:14 182 21
2 Đỗ Cảnh - 2807 Nam 1002,21 4.10:59:36 66 20
3 Diep Hoang Thi Vuong Nữ 420,82 1.17:53:24 29 19
4 Nguyễn Thanh Tĩnh Nữ 375,64 2.20:05:42 93 21
5 Dung 2807 Nữ 356,31 2.04:09:22 41 20
6 Lê Thị thịnh Nữ 319,74 2.08:49:17 71 21
7 Hoa Tĩnh 2807 Nữ 278,09 1.21:27:25 41 19
8 Phương Nguyễn Thị Tuyết Nữ 273,30 1.10:09:24 46 15
9 Trịnh Thu Thủy Nữ 267,56 1.10:56:47 41 17
10 Linh 2807 Nam 254,19 1.07:30:15 73 20
11 Phạm trọng lân Nam 219,46 1.06:56:35 44 19
12 Văn Đức Đặng Nam 213,79 1.12:23:44 37 20
13 Nguyễn Phúc Yên Nam 211,15 1.04:53:27 45 21
14 Bùi Xuân Hữu Nam 207,74 1.05:45:13 66 17
15 Tiến Đặng Văn Nam 205,39 1.05:02:19 39 19
16 Nguyệt nguyễn Nữ 192,40 1.01:17:03 41 18
17 Đỗ Thị Liên Nữ 185,16 1.04:27:01 54 21
18 Trần Nguyên Cương Nam 184,80 20:03:48 20 16
19 Đặng Thị Vân Nữ 184,45 1.01:14:59 45 15
20 Nguyễn Kiên Quyết_2807 Nam 184,21 22:27:01 37 15
21 Hoài Lê Nữ 182,40 1.05:17:35 42 20
22 Thị Thu Hương Nguyễn Nữ 180,78 1.09:47:20 31 18
23 Nguyễn Thị Kim Giang Nữ 174,86 1.02:25:23 44 19
24 Trần ngọc lâm Nam 172,26 18:39:16 19 16
25 Ngọc Phạm Thị Bích Nữ 170,72 1.00:34:24 45 18
26 Hà Khánh Vân Nữ 170,07 1.01:02:25 36 16
27 Duc 2807 Nam 169,91 19:49:24 29 16
28 Trần Thị Thùy Trang Nữ 168,64 21:18:29 35 16
29 Lê Huy Thông Nam 167,28 18:28:26 33 14
30 Lê Thị Thanh Bình Nữ 167,10 1.01:01:13 39 17
31 Vinh Nga 2807 NEW Nam 162,89 21:11:45 31 14
32 Nguyễn Thi Quỳnh Trang Nữ 161,40 1.00:50:11 31 17
33 Nguyen Thi Giang Nữ 159,47 19:16:22 28 14
34 Lê Thị Thuý Hiền Nữ 158,61 1.00:20:42 33 18
35 Ngô Thị Thanh Hoa Nữ 157,19 23:51:10 32 14
36 Nguyễn Thành Trung Nam 152,71 22:17:47 30 16
37 Tạ Thị Cẩm Tú Nữ 152,37 1.01:34:10 22 17
38 Nguyễn Minh Hòa Nam 152,33 19:53:10 29 13
39 Nguyễn Thanh Bình - 2807 Nam 150,77 15:07:47 22 15
40 Nam Dao Nam 149,70 15:14:38 12 11
41 nam đăng Nam 146,84 14:19:07 34 11
42 Đặng Thị Thu Trang Nữ 143,38 18:50:05 16 14
43 Phan Thị Thu Hiền Nữ 140,96 19:39:27 37 14
44 Nguyễn Việt Cường Nam 137,24 20:02:15 21 19
45 Nguyễn Thị Chuyền Nữ 136,62 19:48:26 46 17
46 Tung Nguyen Nam 128,38 13:24:59 16 15
47 Lê thị hồng Nữ 121,60 23:17:09 26 16
48 Dai ha Nữ 120,96 15:54:56 21 11
49 Ha Tien Cuong Nam 118,43 20:23:05 19 12
50 Đỗ Vĩnh Bắc Nam 114,78 21:37:37 36 19