AGRIBANK VĨNH PHÚC VÌ TƯƠNG LAI XANH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Đỗ Cao Van Nam 323,38 1.22:24:12 63 21
2 Tạ Thị Thu Hiền Nữ 266,70 1.10:38:00 48 21
3 Duong văn đồng Nam 260,59 1.09:03:28 41 19
4 Nguyễn Văn Học Nam 245,10 1.09:09:11 46 16
5 Đỗ Quốc Hồng Nam 240,68 1.04:39:47 34 17
6 đức thịnh dương Nam 226,73 1.06:45:36 41 19
7 Đặng Trà My Nữ 225,61 1.02:03:03 49 15
8 Trương Huy Đạt Nam 223,14 23:40:23 25 15
9 Nguyễn Ngọc Doanh Nam 222,03 1.08:46:17 35 20
10 Hà Thanh Hùng Nam 213,84 22:39:01 33 19
11 Nghiêm Xuân Long Nam 205,38 1.03:50:42 35 15
12 nguyễn thành Long Nam 203,36 1.04:45:30 33 18
13 Vi Văn Hạnh Nam 203,00 1.04:51:38 27 13
14 Lê Lộc Nam 196,75 22:54:02 34 16
15 Lê Quang Hùng Nam 194,50 1.10:13:51 47 18
16 Kiều Hải Biên Nam 183,88 21:48:32 41 16
17 Nguyễn Thị Hà My Nữ 180,32 22:33:26 48 13
18 Nguyễn Hoàng Sơn Nam 170,08 1.02:20:10 30 16
19 Hà Thị Thu Hương Nữ 168,29 20:37:35 34 14
20 Tu Nguyen Nam 167,83 22:36:51 36 16
21 Vũ Thanh Thảo Nam 166,84 18:32:47 29 13
22 Nguyễn anh mạnh Nam 164,94 18:20:10 47 11
23 Cẩm Tú Nguyễn Nữ 164,93 21:24:44 35 20
24 Lê Quang Huy Nam 160,29 22:37:25 32 15
25 Hà Thị Phương Mai Nữ 158,14 21:01:07 22 15
26 Nguyễn Thùy Linh Nữ 155,50 22:19:04 35 16
27 Thuy Minh Nữ 152,83 19:52:18 27 15
28 Nguyễn Đăng Hưng Nam 151,16 19:50:12 24 14
29 Trần Thị Mỹ Hạnh Nữ 144,26 19:49:29 23 12
30 Hà Trang Nguyễn Nữ 139,57 17:38:26 15 13
31 Ha Ngoc Anh Nữ 137,83 22:16:47 26 16
32 Lương Đình Tuyến - 2805 Nam 137,70 15:58:14 31 13
33 Nguyen Thi Thanh Hang Nam 127,97 17:32:39 25 14
34 Nguyen Phan Hung Nam 115,14 16:24:26 19 14
35 Lê Thuỳ Linh - 2805 Nữ 80,97 12:18:11 16 15
36 Vũ mạnh hùng Nam 80,45 13:42:26 20 13
37 Nguyễn Huy Hoàng Nam 65,32 06:03:24 12 5
38 Nguyễn hữu thế Nam 60,54 06:23:12 14 8
39 Nguyễn Thị Thu Hường Nữ 38,50 04:58:22 11 6
40 Phạm Thị Thuý Hằng-2805 Nữ 27,03 04:01:18 7 7
41 Vũ Thanh Thảo Nữ 26,92 03:05:17 4 4
42 Nguyễn thị thu hằng Nữ 5,36 01:05:31 1 1
43 Nguyễn Văn Hải Nam 1,02 00:06:41 1 1
44 Vân Trang - 2805 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
45 Nguyễn Duy Anh Nam 0,00 00:00:00 0 0
46 Nguyễn Khánh Hoàng Nam 0,00 00:00:00 0 0
47 Huân Trần Nữ 0,00 00:00:00 0 0