Hoạt động BOSTON MARATHON 2021 - RUN WITH US

long le
11/10/2021 22:15
Night Run
everyone
6,0km
Distance
38:04
Time
06:20/km
Pace
307
Calories
Night Run
Không đủ cự ly tối thiểu 42,195km
Nguyễn Thế Huy
11/10/2021 18:23
Evening Run
everyone
12,2km
Distance
59:40
Time
04:52/km
Pace
637
Calories
Evening Run
Không đủ cự ly tối thiểu 42,195km
Nguyễn Thế Huy
11/10/2021 18:23
🌧 Evening Run Normal 11/10/2021
everyone
12,2km
Distance
59:40
Time
04:52/km
Pace
0
Calories
🌧 Evening Run Normal 11/10/2021
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Minh An
11/10/2021 17:26
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
55:44
Time
05:31/km
Pace
661
Calories
Afternoon Run
Không đủ cự ly tối thiểu 42,195km
Phùng Sơn
11/10/2021 16:13
Afternoon Run
everyone
7,1km
Distance
56:50
Time
08:00/km
Pace
473
Calories
Afternoon Run
Không đủ cự ly tối thiểu 42,195km
Phùng Sơn
11/10/2021 15:42
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
24:42
Time
08:11/km
Pace
209
Calories
Afternoon Run
Không đủ cự ly tối thiểu 42,195km
Phùng Sơn
11/10/2021 06:01
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:26:37
Time
07:50/km
Pace
699
Calories
Morning Run
Không đủ cự ly tối thiểu: 42,195km
Hoai H.
10/10/2021 17:52
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
57:29
Time
05:41/km
Pace
658
Calories
Afternoon Run
Không đủ cự ly tối thiểu: 42,195km
Afternoon Run
everyone
42,3km
Distance
04:08:21
Time
05:52/km
Pace
2558
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
31:38
Time
06:15/km
Pace
356
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin
Lunch Run
everyone
42,3km
Distance
04:12:09
Time
05:57/km
Pace
2558
Calories
Lunch Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
31:45
Time
06:16/km
Pace
356
Calories
Afternoon Run
Không đủ cự ly tối thiểu: 42,195km
long le
10/10/2021 13:13
Lunch Run
everyone
30,3km
Distance
02:49:27
Time
05:35/km
Pace
1403
Calories
Lunch Run
Không đủ cự ly tối thiểu: 42,195km
long le
10/10/2021 11:44
Lunch Run
everyone
1,0km
Distance
06:37
Time
06:35/km
Pace
56
Calories
Lunch Run
Không đủ cự ly tối thiểu: 42,195km
PHAM VAN DONG
10/10/2021 08:21
Giải phóng Thất Khê 10/10
everyone
5,9km
Distance
21:38
Time
03:39/km
Pace
0
Calories
Giải phóng Thất Khê 10/10
Không đủ cự ly tối thiểu: 42,195km
[MAF.100DAYS] Day 100
everyone
11,1km
Distance
01:08:30
Time
06:10/km
Pace
610
Calories
[MAF.100DAYS] Day 100
Không đủ cự ly tối thiểu: 42,195km
Afternoon Run
followers_only
42,5km
Distance
04:59:04
Time
07:02/km
Pace
1389
Calories
Afternoon Run
Hoai H.
09/10/2021 16:06
Afternoon Run
everyone
21,2km
Distance
02:24:29
Time
06:49/km
Pace
1387
Calories
Afternoon Run
Không đủ cự ly tối thiểu: 42,195km
Hải Vân
09/10/2021 04:15
Morning Run
everyone
42,2km
Distance
06:11:10
Time
08:47/km
Pace
2293
Calories
Morning Run
[MAF.100DAYS] Day 99
everyone
42,2km
Distance
04:39:40
Time
06:37/km
Pace
2317
Calories
[MAF.100DAYS] Day 99