Hoạt động BOSTON MARATHON 2021 - RUN WITH US

Phùng Sơn
11/10/2021 16:13
Afternoon Run
everyone
7,1km
Distance
56:50
Time
08:00/km
Pace
473
Calories
Afternoon Run
Không đủ cự ly tối thiểu 42,195km
Phùng Sơn
11/10/2021 15:42
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
24:42
Time
08:11/km
Pace
209
Calories
Afternoon Run
Không đủ cự ly tối thiểu 42,195km
Phùng Sơn
11/10/2021 06:01
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:26:37
Time
07:50/km
Pace
699
Calories
Morning Run
Không đủ cự ly tối thiểu: 42,195km
Phùng Sơn
09/10/2021 04:31
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
02:36:31
Time
07:24/km
Pace
1167
Calories
Morning Run
Không đủ cự ly tối thiểu: 42,195km