Hoạt động BOSTON MARATHON 2021 - RUN WITH US

Nguyễn Thế Huy
11/10/2021 18:23
Evening Run
everyone
12,2km
Distance
59:40
Time
04:52/km
Pace
637
Calories
Evening Run
Không đủ cự ly tối thiểu 42,195km
Nguyễn Thế Huy
11/10/2021 18:23
🌧 Evening Run Normal 11/10/2021
everyone
12,2km
Distance
59:40
Time
04:52/km
Pace
0
Calories
🌧 Evening Run Normal 11/10/2021
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Nguyễn Thế Huy
09/10/2021 05:13
Morning Run
everyone
7,3km
Distance
46:10
Time
06:18/km
Pace
449
Calories
Morning Run
Không đủ cự ly tối thiểu: 42,195km
Nguyễn Thế Huy
09/10/2021 05:13
☁️ Morning Run Easy 9/10/2021
everyone
7,3km
Distance
46:11
Time
06:18/km
Pace
0
Calories
☁️ Morning Run Easy 9/10/2021