Hoạt động BOSTON MARATHON 2021 - RUN WITH US

[MAF.100DAYS] Day 100
everyone
11,1km
Distance
01:08:30
Time
06:10/km
Pace
610
Calories
[MAF.100DAYS] Day 100
Không đủ cự ly tối thiểu: 42,195km
[MAF.100DAYS] Day 99
everyone
42,2km
Distance
04:39:40
Time
06:37/km
Pace
2317
Calories
[MAF.100DAYS] Day 99