Chạy cùng Thu Hà Nội

Tham gia
Thông tin challenge

Thời gian ghi nhận kết quả: 15/09/2022 00:00 - 14/10/2022 23:59

Thời gian đăng ký tham gia: 10/09/2022 00:00 - 14/10/2022 23:59

Hạn cuối cập nhật thông tin: 15/10/2022 23:59

Múi giờ đồng bộ các workout: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Hoạt động sẽ được ghi nhận:

Thứ tự ưu tiên ghi nhận kết quả: Garmin -> Strava

Với mong muốn duy trì phong trào rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe cho toàn thể cán bộ nhân viên Vietcombank Hà Nội, Ban Giám đốc, Ban chấp hành công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội phát động phong trào chạy bộ với chủ đề “Chạy cùng thu Hà Nội” với các nội dung cụ thể như sau:

1.  Mục đích:

Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Vietcombank Hà Nội góp phần tăng năng suất, chất lượng lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank Hà Nội.

2.  Đối tượng tham gia:

Toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Vietcombank Hà Nội (bao gồm cán bộ chính thức, nhân viên hỗ trợ kinh doanh) trừ những cán bộ đang mang thai, đang nghỉ chế độ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ không lương hoặc các cán bộ có lý do y tế không thể tham gia các hoạt động chạy/ đi bộ.

3.  Cự ly tối thiểu của giải:

3 km x 30 ngày = 90 km đối với NỮ

5 km x 30 ngày = 150 km đối với NAM

4.  Địa điểm và số lần chạy: Mọi lúc, mọi nơi và không giới hạn số lần chạy.

5.  Thời gian mở đăng ký:

-   Thời gian mở đăng ký: dự kiến bắt đầu từ ngày 10/09/2022 và đóng đăng ký vào ngày 14/09/2022 (BTC sẽ gửi đường link đăng ký tham gia tới các phòng ban).

-   Phong trào phát động và triển khai: 30 ngày từ ngày 15/09/2022 đến ngày 15/10/2022. (Bắt đầu tính từ 00h00’00” (GMT+7) Thứ năm ngày 15/09/2022 và kết thúc vào 00h00’00” (GMT+7) Thứ bảy ngày 15/10/2022.

Trong giai đoạn từ 16/10/2022 đến 31/10/2022, Ban Tổ chức sẽ tổng kết, trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt nhất.

6.  Cách thức triển khai thực hiện:

-   Mỗi cán bộ nữ hoàn thành tối thiểu bình quân 3km/ngày trong thời gian 30 ngày phát động phong trào.

-   Mỗi cán bộ nam hoàn thành tối thiểu bình quân 5km/ngày trong thời gian 30 ngày phát động phong trào.

-   Tốc độ hợp lệ (pace) là từ 04 phút/km đến 12 phút/km (không có pace nào thấp hơn 04 phút/km, bất kỳ 1 km nào có tốc độ dưới 4 phút/km hoặc tốc độ trên 12 phút/km thì toàn bộ tracklog đó sẽ bị loại).

-   Tất cả các cuộc chạy phải được đồng bộ trong vòng 24h sau khi kết thúc. Quá thời gian tên cuộc chạy sẽ không được ghi nhận

-   Chỉ chấp nhận kết quả hoạt động chạy bộ được ghi nhận từ ứng dụng Strava đã liên kết với tài khoản người chơi và để chế độ hiển thị là Everyone

-   Thông tin hoặc giải đáp thắc mắc liên quan đến chương trình, vui lòng liên hệ:

+ Phần mềm ứng dụng: Anh Đào Minh Tuyên, ĐT: 0978727686

+ Thể lệ chương trình: Chị Nguyễn Thị Thu Hòa, ĐT: 0948881919

7.  Cơ cấu giải thưởng:

Stt

Giải cho Tập thể/ Cá nhân

Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng

Số lượng

Trị giá (vnđ)

I

Tập thể Phòng

Nhất

1

10,000,000

Nhì

1

5,000,000

Ba

1

3,000,000

II

Giải cá nhân

 

 

 

1

 

 

Cá nhân nam

Nhất

1

3,000,000

 

Nhì

1

2,000,000

 

Ba

1

1,000,000

2

Cá nhân nữ

Nhất

1

3,000,000

 

 

Nhì

1

2,000,000

 

 

Ba

1

1,000,000

 

TỔNG CỘNG

 

9

30,000,000

 

*** Tiêu chí xét giải:

-   Giải tập thể: được xét trên cơ sở tổng số km hoàn thành trong 30 ngày /cho số lượng cán bộ của phòng (trừ các trường hợp thai sản, nghỉ sinh, nghỉ không lương, trường hợp được khuyến cáo của bác sĩ về việc hạn chế vận động và các trường hợp khác được chấp nhận của Ban tổ chức).

-   Giải cá nhân được xét trên cơ sở Tổng số km hoàn thành nhiều nhất trong thời gian diễn ra chương trình.

-   Các cá nhân và tập thể được xét giải phải đáp ứng điều kiện tại Mục 6 của Thông báo này.

8.  Quy định với các cán bộ tham gia:

-   Cán bộ, nhân viên, người lao động Vietcombank Hà Nội tham gia phong trào thực hiện cập nhật hành trình hàng ngày lên phần mềm của giải, đồng thời phải tuân thủ đúng các quy định, không được gian lận kết quả bằng bất cứ hình thức nào, nếu bị phát hiện gian lận, Ban Tổ chức sẽ hủy kết quả của cán bộ tham gia.

-   Cán bộ, nhân viên, người lao động Vietcombank Hà Nội tham gia phong trào phải tự ý thức về tình trạng sức khỏe để vận động thể lực hợp lý.

 

-   Trong mọi tình huống, quyết định của Ban Tổ chức là quyết đinh cuối cùng.

Hoạt động sẽ được ghi nhận
Hoạt động Pace tối thiểu Pace tối đa Quãng đường tối thiểu / workout Chế độ cài đặt của workout OUT DOOR IN DOOR
RUN 04:00 Min/Km 12:00 Min/Km Everyone YES NO
WALK 04:00 Min/Km 12:00 Min/Km Everyone YES NO


* Tất cả các workout phải được đồng bộ với GARMIN hoặc STRAVA

* Những workout không hợp lệ sẽ tự động loại bỏ khỏi thành tích xếp hạng

Xếp hạng và điều kiện hoàn thành
Bắt đầu Kết thúc Xếp hạng theo Hạn cuối đồng bộ kết quả Điều kiện hoàn thành
Chạy cùng Thu Hà Nội 15/09/2022 00:00 15/10/2022 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 17/10/2022 00:00 Tổng quãng đường >= 90.0 (kilometers)