Chạy cùng Thu Hà Nội

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Đặng Trần Minh Nam 829,26 5.12:14:07 77 30
2 Đào Mạnh Cường Nam 730,15 3.06:06:47 44 28
3 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Nữ 620,01 4.06:41:49 59 30
4 Nguyễn Minh Phú Nam 577,94 2.22:40:47 53 29
5 Lê ngọc Sáng Nam 519,95 2.20:21:30 44 27
6 Nguyen Tien Son Nam 394,02 2.00:25:43 101 30
7 Phạm Văn Đồng Nam 300,38 1.16:01:25 76 26
8 Nguyen Thi Vy Linh Nữ 245,68 1.14:33:01 53 27
9 Lê Huy Hoàng Nam 239,85 1.11:57:07 30 20
10 Trần Danh Khoa Nam 214,31 1.07:28:40 47 27
11 Nguyễn Viết Phong Nam 211,76 1.05:08:10 103 27
12 Nguyễn Hưng Nam 210,64 23:46:42 31 22
13 thanhtung do Nam 205,81 1.04:28:11 64 28
14 Nguyễn Quang Luận Nam 200,88 1.01:54:12 34 23
15 Nguyễn Năng Phong Nam 200,01 1.06:21:07 34 28
16 Hoàng Quang Hưng Nam 196,47 23:04:01 30 21
17 Đào Minh Tuyên Nam 184,64 20:05:54 39 23
18 Chuyen Le Nam 180,19 1.01:12:34 57 30
19 Trịnh Phương Nam Nam 180,06 22:26:58 27 17
20 Hoàng Anh Tú Nam 175,24 1.02:07:03 29 22
21 Nguyễn Mạnh Thắng Nam 172,94 1.00:11:24 88 27
22 Nguyen Van Cuong Nam 171,67 1.02:53:04 22 21
23 Chinh Nguyen Nam 169,59 1.04:56:20 30 21
24 Hoàng Thị Nhung Nữ 167,50 1.04:08:42 30 21
25 Duy Mai Ngọc Nam 166,00 23:23:23 25 22
26 Doanvu Haidang Nam 165,95 1.00:26:03 26 20
27 Pham Tien Dung Nam 165,89 23:17:15 20 17
28 Vũ Linh Nam 165,86 23:26:03 21 19
29 Dần Nguyễn Thế Nam 160,07 18:39:45 17 16
30 Long Nguyen Hai Nam 159,23 21:45:09 18 18
31 Nguyễn Vinh Quang Nam 158,63 20:52:01 45 22
32 Tran Thuong Anh Nam 158,49 1.03:36:36 23 22
33 Quân B. Phan Nam 158,21 1.03:57:20 31 20
34 Thế Sơn Vũ Nam 158,05 19:04:45 28 23
35 Mừng Lê Nam 156,96 16:57:50 66 15
36 Chien Le Nam 156,87 17:23:27 48 16
37 Đinh Học Phi Nam 156,66 1.00:29:39 64 26
38 Lê Hoàng Việt Nam 156,62 23:17:14 33 18
39 Phạm Hùng Sơn Nam 156,25 22:11:23 12 11
40 Nguyễn Toàn Nam 155,92 1.00:45:44 28 19
41 Đào Anh Tuân Nam 155,73 22:10:41 30 23
42 Quang Hưng Võ Nam 155,60 19:44:07 33 17
43 Đoàn Hữu Trọng Nam 155,54 22:33:13 60 17
44 Tuan Doan Anh Nam 155,52 21:11:19 47 27
45 Trần Quốc Toản Nam 155,25 22:07:49 21 21
46 Trần minh hải Nam 155,24 1.01:10:32 36 22
47 Lê Giang Nam Nam 155,00 23:29:41 26 21
48 Trần Thắng Nam 154,72 1.02:02:11 50 21
49 Khánh Trung Hoàng Nam 154,59 22:09:42 36 22
50 Lê Minh Phong Nam 154,45 23:48:52 35 22