Chạy cùng Thu Hà Nội

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Đặng Trần Minh Nam 829,26 5.12:14:07 77 30
2 Phạm Hùng Sơn Nam 156,25 22:11:23 12 11
3 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 153,66 1.01:09:43 88 28
4 Thanh Nam 151,91 20:07:38 31 18
5 Đỗ Duy Khánh Nam 150,81 22:23:33 23 18
6 Đỗ Thị Yến Linh Nữ 131,31 22:51:47 12 11
7 Nguyễn Phương Lan Nữ 105,74 16:49:34 27 15
8 Nguyen Thu Thao Nữ 103,05 15:30:02 12 8
9 Trần Yến Ngọc Nữ 102,86 18:09:23 17 15
10 Hoàng Thị Kim Tuyến Nữ 99,52 16:52:05 16 15
11 Nguyễn Thu Hằng Nữ 99,51 14:08:04 54 20
12 Nguyễn Thanh Mai Nữ 99,35 17:59:21 51 25
13 Hoàng Hiền Trang Nữ 98,85 16:08:45 17 13
14 Phương Dung Nữ 94,77 16:13:38 16 11
15 Vũ Thị Hải Hằng Nữ 94,47 15:20:28 21 18
16 Đào Diễm Ly Nữ 93,85 13:24:46 28 25
17 Nguyễn Thị Lâm Nữ 93,16 16:23:12 33 16
18 Lê Thị Lan Chi Nữ 92,97 15:52:58 26 22
19 Phạm Yến Oanh Nữ 91,93 14:06:14 21 13
20 Phương Anh Nữ 91,88 13:56:19 30 14