Chạy cùng Thu Hà Nội

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyễn Minh Phú Nam 577,94 2.22:40:47 53 29
2 Trần Danh Khoa Nam 214,31 1.07:28:40 47 27
3 Đào Minh Tuyên Nam 184,64 20:05:54 39 23
4 Quân B. Phan Nam 158,21 1.03:57:20 31 20
5 Quang Hưng Võ Nam 155,60 19:44:07 33 17
6 Hà Anh Tuấn Nam 153,95 19:50:50 21 18
7 Tuấn Lý Nam 152,69 20:58:39 27 17
8 Huy Đặng Nam 152,36 19:47:50 24 19
9 Thế Mạnh Nguyễn Nam 151,20 21:05:01 26 16
10 Huy Đỗ Nam 150,64 16:54:36 110 22
11 Trần Trung Kiên Nam 150,27 19:26:01 36 15
12 Chính Lê Nam 150,20 21:45:22 24 15
13 Hoang Nguyen Huy Nam 150,00 22:26:13 32 20
14 Hà Tùng Nam 150,00 17:56:11 17 17
15 Lê Thế Việt Phương Nam 146,79 22:53:30 51 26
16 Phạm Hà Nữ 113,21 14:31:07 29 16
17 Trang Nguyễn Huyền Nữ 106,25 15:49:23 34 23
18 Trần Thị Bích Loan Nữ 97,22 12:45:54 21 14
19 Nghiêm Minh Hằng Nữ 95,29 13:36:28 70 25
20 Lê Thị Phương Thảo Nữ 91,08 13:10:51 33 19
21 Thanh Mai Vu Nữ 90,94 12:10:10 44 18
22 Dương Minh Hương Nữ 90,54 13:08:01 22 13