Chạy cùng Thu Hà Nội

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyen Thi Vy Linh Nữ 245,68 1.14:33:01 53 27
2 Lê Huy Hoàng Nam 239,85 1.11:57:07 30 20
3 Nguyễn Viết Phong Nam 211,76 1.05:08:10 103 27
4 Nguyễn Hưng Nam 210,64 23:46:42 31 22
5 Nguyễn Năng Phong Nam 200,01 1.06:21:07 34 28
6 Hoàng Anh Tú Nam 175,24 1.02:07:03 29 22
7 Duy Mai Ngọc Nam 166,00 23:23:23 25 22
8 Vũ Linh Nam 165,86 23:26:03 21 19
9 Long Nguyen Hai Nam 159,23 21:45:09 18 18
10 Nguyễn Vinh Quang Nam 158,63 20:52:01 45 22
11 Nguyễn Toàn Nam 155,92 1.00:45:44 28 19
12 Trần Quốc Toản Nam 155,25 22:07:49 21 21
13 Phú Trương Công Nam 153,53 21:01:11 21 18
14 Vinh Nguyen Nam 151,92 1.03:56:11 68 25
15 Thanh Nga Nữ 110,55 14:50:44 17 15
16 Đỗ Hoàng Lan Anh Nữ 106,37 14:04:54 22 15
17 Hoàng Thị Khánh Ngọc Nữ 106,11 14:43:21 56 23
18 Nguyễn Hoàng Ngân Nữ 104,65 15:47:54 23 18
19 Nguyễn Hoàng Oanh Nữ 100,50 17:00:00 26 19
20 Võ Huế Nữ 99,66 15:46:55 27 18
21 Trần Thị Hải Yến Nữ 98,64 13:46:23 27 17
22 Thanh Tu Nữ 96,47 15:14:04 29 13
23 Giang Nguyen Nữ 96,27 12:49:39 27 17
24 Lai Tố Quyên Nữ 95,16 14:47:03 31 23
25 Vũ Thị Thảo Nữ 93,55 15:35:21 86 27
26 Võ thị Khánh An Nữ 93,07 13:06:48 34 21
27 Nguyễn Ngọc Nữ 92,62 11:42:39 19 16
28 Nguyễn Phương Hiền Nữ 92,50 14:03:51 25 19
29 Phạm Ha Nữ 91,94 16:08:43 182 22
30 Pham Thuy Giang Nữ 90,72 13:35:16 15 13
31 Nguyễn Thị Hà Nữ 90,19 12:54:16 49 25