Chạy cùng Thu Hà Nội

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Hoàng Quang Hưng Nam 196,47 23:04:01 30 21
2 Thế Sơn Vũ Nam 158,05 19:04:45 28 23
3 Chien Le Nam 156,87 17:23:27 48 16
4 Hà Xuân Tùng Nam 152,15 20:23:53 36 20
5 Le thanh hung Nam 151,23 19:38:56 49 18
6 Sơn Vũ Hồng Nam 150,46 22:43:30 16 14
7 Mai Mai Phượng Nữ 103,59 14:22:05 22 17
8 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 94,99 14:33:47 29 18
9 Linh Tran Nữ 94,83 10:13:16 9 9
10 Huong Do Nữ 94,82 13:29:45 29 17
11 QuyenPb Nữ 94,26 14:53:26 28 20
12 Lê thu Hằng Nữ 92,76 14:04:00 53 22
13 Phạm Thu Hoàn Nữ 92,39 13:17:59 20 17
14 hương quỳnh Nữ 92,00 11:32:14 26 15
15 Phùng Thị Nguyệt Nữ 91,74 15:18:40 51 23
16 Mai Lam Nữ 90,99 13:45:28 56 21
17 Nguyen Thi Thu Trang Nữ 90,44 14:26:05 44 25
18 Le Phuong Thao Nữ 90,22 13:09:19 13 12
19 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ 90,06 14:00:34 23 18
20 Huong Nguyenhoai Nữ 90,02 11:56:28 16 12