Chạy cùng Thu Hà Nội

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Tran Thuong Anh Nam 158,49 1.03:36:36 23 22
2 Phạm Minh Tuân Nam 153,22 21:18:05 22 16
3 Trần Hải Bình Nam 150,51 1.00:38:31 40 21
4 duy luu Nam 148,41 23:31:19 20 16
5 Truong Quoc Khanh Nam 136,99 21:23:33 19 13
6 Nguyễn thị hải hà Nữ 93,84 10:24:28 21 15
7 Vũ Thị Dung Nữ 93,24 11:26:43 69 25
8 Trần Thị Trà Nữ 91,76 13:24:09 19 8
9 Vũ Thị Thúy Hiền Nữ 90,39 14:06:27 39 17
10 Phạm thị thu trang Nữ 90,31 10:50:24 170 23
11 Lê Thị Thảo Nữ 90,00 15:52:28 60 18