Chạy cùng Thu Hà Nội

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10
1 Đặng Trần Minh 829,3 5.12:14:07
2 Đào Mạnh Cường 730,1 3.06:06:47
3 Nguyễn Minh Phú 577,9 2.22:40:47
4 Lê ngọc Sáng 519,9 2.20:21:30
5 Nguyen Tien Son 394,0 2.00:25:43
6 Phạm Văn Đồng 300,4 1.16:01:25
7 Lê Huy Hoàng 239,9 1.11:57:07
8 Trần Danh Khoa 214,3 1.07:28:40
9 Nguyễn Viết Phong 211,8 1.05:08:10
10 Nguyễn Hưng 210,6 23:46:42
11 thanhtung do 205,8 1.04:28:11
12 Nguyễn Quang Luận 200,9 1.01:54:12
13 Nguyễn Năng Phong 200,0 1.06:21:07
14 Hoàng Quang Hưng 196,5 23:04:01
15 Đào Minh Tuyên 184,6 20:05:54
16 Chuyen Le 180,2 1.01:12:34
17 Trịnh Phương Nam 180,1 22:26:58
18 Hoàng Anh Tú 175,2 1.02:07:03
19 Nguyễn Mạnh Thắng 172,9 1.00:11:24
20 Nguyen Van Cuong 171,7 1.02:53:04
21 Chinh Nguyen 169,6 1.04:56:20
22 Duy Mai Ngọc 166,0 23:23:23
23 Doanvu Haidang 166,0 1.00:26:03
24 Pham Tien Dung 165,9 23:17:15
25 Vũ Linh 165,9 23:26:03
26 Dần Nguyễn Thế 160,1 18:39:45
27 Long Nguyen Hai 159,2 21:45:09
28 Nguyễn Vinh Quang 158,6 20:52:01
29 Tran Thuong Anh 158,5 1.03:36:36
30 Quân B. Phan 158,2 1.03:57:20
31 Thế Sơn Vũ 158,0 19:04:45
32 Mừng Lê 157,0 16:57:50
33 Chien Le 156,9 17:23:27
34 Đinh Học Phi 156,7 1.00:29:39
35 Lê Hoàng Việt 156,6 23:17:14
36 Phạm Hùng Sơn 156,3 22:11:23
37 Nguyễn Toàn 155,9 1.00:45:44
38 Đào Anh Tuân 155,7 22:10:41
39 Quang Hưng Võ 155,6 19:44:07
40 Đoàn Hữu Trọng 155,5 22:33:13
41 Tuan Doan Anh 155,5 21:11:19
42 Trần Quốc Toản 155,3 22:07:49
43 Trần minh hải 155,2 1.01:10:32
44 Lê Giang Nam 155,0 23:29:41
45 Trần Thắng 154,7 1.02:02:11
46 Khánh Trung Hoàng 154,6 22:09:42
47 Lê Minh Phong 154,5 23:48:52
48 Nguyễn Hữu Tùng 154,4 23:22:18
49 Hà Anh Tuấn 153,9 19:50:50
50 Đoàn Thái Bình 153,6 23:28:09