Chạy cùng Thu Hà Nội

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10
1 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 620,0 4.06:41:49 28,0 12,4 4,5 5,0 15,0 45,0 29,0 15,0
2 Nguyen Thi Vy Linh 245,7 1.14:33:01 1,5 1,6 3,6 3,4 17,3 15,2 8,7
3 Hoàng Thị Nhung 167,5 1.04:08:42 7,0 6,5 10,2 12,3 8,0
4 Nguyễn Thị Thu Trang 153,7 1.01:09:43 1,4 2,4 6,3 11,0 7,7 2,1
5 Thanh Tú Trần Thị 153,1 1.02:36:31 8,5 7,4 3,5 14,7 5,4 4,2
6 Nguyen Quynh 141,2 21:08:36 3,5 3,4 2,1 5,7 9,9
7 Hong Tran 140,5 1.01:48:17 9,0 6,7 7,0 9,6
8 Nam Phương 137,4 20:57:45 4,0 6,7 3,5 6,3 6,2 8,4 3,2
9 Đỗ Thị Yến Linh 131,3 22:51:47 5,1 6,2
10 Phuong Nguyen 128,5 22:50:21 9,6 9,9 3,2 3,6 3,3 3,3 1,5
11 Tuyết Trinh 128,4 21:33:20 4,9 8,9 12,1 6,1
12 Bùi Nhật Lệ 123,6 18:34:28 1,6 2,2 2,6 7,0 4,4 2,2
13 Trần Thị Thanh Hiền 119,9 18:27:12 6,7 2,5 4,2 3,2 4,0 0,7
14 Nguyễn Thị Hoài Thanh 118,4 19:01:43 6,8 7,0 4,3 1,2 8,6
15 Hanht tran 117,7 18:08:17
16 Vân Nguyễn 116,8 19:19:54 10,1 6,8
17 Lê Khánh Linh 114,0 18:00:53 1,8 1,9 1,2 4,3 3,1 1,9 1,7
18 Đào Hải Hà 113,7 18:08:36 6,3 4,0 4,9 3,4 3,6 0,4 6,5 4,0
19 Phạm Hà 113,2 14:31:07 0,5 10,1 10,6 9,9
20 Uyên Thu 111,9 18:01:10 7,7 6,3 5,3
21 Hạnh Ngân Nguyễn Trần 111,0 17:55:20 11,1 16,7 5,6
22 Thanh Nga 110,6 14:50:44 12,6 5,6
23 Hai Yen 108,5 17:23:46 1,2 3,2 2,3 2,6 3,5 1,4 1,7 2,4
24 Ngô Thị Tố Uyên 108,5 18:16:59 9,3 5,7 1,6 4,1 1,6 3,1 3,1 3,4
25 Nguyen Van Anh 107,8 16:17:19 13,1 10,1 5,2 10,2
26 Đỗ Hoàng Lan Anh 106,4 14:04:54 10,0 6,7 8,6 4,4
27 Trang Nguyễn Huyền 106,2 15:49:23 1,9 10,7 7,3 5,4 8,7 3,6 5,9
28 Hoàng Thị Khánh Ngọc 106,1 14:43:21 1,5 2,2 6,5 1,4 7,3 0,8
29 Nguyễn Phương Lan 105,7 16:49:34 14,1 11,1 7,3
30 Nguyễn Hoàng Ngân 104,7 15:47:54 4,6 6,5 5,6 3,7
31 Mai Mai Phượng 103,6 14:22:05 1,0 6,6 6,2 3,1 10,9
32 NGUYỄN THỊ THU HOÀ 103,4 16:57:43 7,2
33 Nguyen Thu Thao 103,0 15:30:02 5,9
34 Trần Yến Ngọc 102,9 18:09:23 2,9 10,3 0,7
35 Bui Thi Hong Nham 102,4 15:30:26 8,9 4,9
36 phan hai yen 102,4 15:47:18 14,1 12,0
37 Nguyễn Phương Chi 101,3 18:01:43 3,7 5,9 6,5 5,7
38 Quế Hiên Lại 100,8 15:36:37
39 Ngô Thị Vân Anh 100,5 16:20:26 0,4 0,4 9,1 5,2 4,8
40 Nguyen Thi Thu Trang 100,5 17:18:04 10,1 5,1 3,8 3,6 12,4 11,4 4,1
41 Nguyễn Hoàng Oanh 100,5 17:00:00 5,0 10,1 7,6
42 Ninh Thị Hoai 100,4 14:50:43 3,1 5,8 5,4 1,0 0,7 6,2
43 Phạm Trang 99,8 16:26:05 1,0 1,8 0,9 2,0 0,9 1,9
44 Võ Huế 99,7 15:46:55 2,4 7,5 8,5
45 Hoàng Thị Kim Tuyến 99,5 16:52:05 10,9 10,6
46 Nguyễn Thu Hằng 99,5 14:08:04 4,2 4,3 3,8 4,1 6,0 6,9 4,1
47 Nguyễn Thanh Mai 99,3 17:59:21 4,9 3,6 4,9 2,0 3,8 6,4 6,1
48 Bích châm 99,2 16:34:16 8,9
49 Thu Nguyen 99,0 16:30:39 2,3 0,9 3,7 7,2 4,8 3,7
50 Hoàng Hiền Trang 98,9 16:08:45 5,1 6,2