Chạy cùng Thu Hà Nội

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10
1 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 620,0 4.06:41:49
2 Nguyen Thi Vy Linh 245,7 1.14:33:01
3 Hoàng Thị Nhung 167,5 1.04:08:42
4 Nguyễn Thị Thu Trang 153,7 1.01:09:43
5 Thanh Tú Trần Thị 153,1 1.02:36:31
6 Nguyen Quynh 141,2 21:08:36
7 Hong Tran 140,5 1.01:48:17
8 Nam Phương 137,4 20:57:45
9 Đỗ Thị Yến Linh 131,3 22:51:47
10 Phuong Nguyen 128,5 22:50:21
11 Tuyết Trinh 128,4 21:33:20
12 Bùi Nhật Lệ 123,6 18:34:28
13 Trần Thị Thanh Hiền 119,9 18:27:12
14 Nguyễn Thị Hoài Thanh 118,4 19:01:43
15 Hanht tran 117,7 18:08:17
16 Vân Nguyễn 116,8 19:19:54
17 Lê Khánh Linh 114,0 18:00:53
18 Đào Hải Hà 113,7 18:08:36
19 Phạm Hà 113,2 14:31:07
20 Uyên Thu 111,9 18:01:10
21 Hạnh Ngân Nguyễn Trần 111,0 17:55:20
22 Thanh Nga 110,6 14:50:44
23 Hai Yen 108,5 17:23:46
24 Ngô Thị Tố Uyên 108,5 18:16:59
25 Nguyen Van Anh 107,8 16:17:19
26 Đỗ Hoàng Lan Anh 106,4 14:04:54
27 Trang Nguyễn Huyền 106,2 15:49:23
28 Hoàng Thị Khánh Ngọc 106,1 14:43:21
29 Nguyễn Phương Lan 105,7 16:49:34
30 Nguyễn Hoàng Ngân 104,7 15:47:54
31 Mai Mai Phượng 103,6 14:22:05
32 NGUYỄN THỊ THU HOÀ 103,4 16:57:43
33 Nguyen Thu Thao 103,0 15:30:02
34 Trần Yến Ngọc 102,9 18:09:23
35 Bui Thi Hong Nham 102,4 15:30:26
36 phan hai yen 102,4 15:47:18
37 Nguyễn Phương Chi 101,3 18:01:43
38 Quế Hiên Lại 100,8 15:36:37
39 Ngô Thị Vân Anh 100,5 16:20:26
40 Nguyen Thi Thu Trang 100,5 17:18:04
41 Nguyễn Hoàng Oanh 100,5 17:00:00
42 Ninh Thị Hoai 100,4 14:50:43
43 Phạm Trang 99,8 16:26:05
44 Võ Huế 99,7 15:46:55
45 Hoàng Thị Kim Tuyến 99,5 16:52:05
46 Nguyễn Thu Hằng 99,5 14:08:04
47 Nguyễn Thanh Mai 99,3 17:59:21
48 Bích châm 99,2 16:34:16
49 Thu Nguyen 99,0 16:30:39
50 Hoàng Hiền Trang 98,9 16:08:45