Chạy cùng Thu Hà Nội

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Mừng Lê Nam 156,96 16:57:50 66 15
2 Khánh Trung Hoàng Nam 154,59 22:09:42 36 22
3 Nguyễn Hữu Tùng Nam 154,44 23:22:18 106 27
4 trung nguyễn anh Nam 152,47 19:57:17 41 17
5 Tuyết Trinh Nữ 128,41 21:33:20 21 18
6 Hạnh Ngân Nguyễn Trần Nữ 111,02 17:55:20 19 16
7 Hai Yen Nữ 108,49 17:23:46 132 30
8 Bui Thi Hong Nham Nữ 102,42 15:30:26 18 11
9 phan hai yen Nữ 102,39 15:47:18 15 13
10 Nguyễn Phương Chi Nữ 101,32 18:01:43 41 18
11 Nguyễn Thị Thùy Nữ 97,51 15:30:54 32 16
12 Hồng Dung Phạm Nữ 95,44 13:22:52 18 13
13 Bùi Thị Huệ Nữ 95,11 14:13:38 15 12
14 Thuỷ Lâm Nữ 93,72 15:59:27 28 22
15 Hoàng Minh Hà Nữ 92,65 15:08:49 32 19
16 Nguyễn Hà Linh Nữ 91,82 14:42:16 21 11
17 Phuong Le Nữ 90,64 15:24:34 22 17
18 Lan Lê Hoàng Nữ 90,47 17:02:28 37 30
19 Thanhthuy Pham Nữ 90,18 16:23:46 34 23
20 Nguyễn Thị Thuỳ Nữ 0,00 00:00:00 0 0