Chạy cùng Thu Hà Nội

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyễn Quang Luận Nam 200,88 1.01:54:12 34 23
2 Doanvu Haidang Nam 165,95 1.00:26:03 26 20
3 Đào Anh Tuân Nam 155,73 22:10:41 30 23
4 Đoàn Hữu Trọng Nam 155,54 22:33:13 60 17
5 Đoàn Thái Bình Nam 153,59 23:28:09 21 20
6 Hoàng Thế Hữu Nam 152,40 1.00:25:13 25 19
7 Thắng Trương Nam 152,27 22:24:15 38 21
8 Dat Nguyen Tat Nam 152,10 1.00:07:47 25 19
9 Nguyễn Cầm Phong Nam 151,45 23:35:26 43 27
10 Lê Minh Nam 150,70 1.01:39:16 24 20
11 Phi Trần Hoàng Nam 150,58 20:17:17 22 16
12 TRẦN LƯƠNG TRUNG Nam 150,53 23:23:10 23 16
13 Phùng Sỹ Tuân Nam 150,33 21:53:50 41 24
14 Nguyen Quynh Nữ 141,22 21:08:36 32 23
15 Đào Hải Hà Nữ 113,75 18:08:36 39 27
16 Hai Hoang Nam 109,59 16:16:06 20 15
17 Ngô Thị Tố Uyên Nữ 108,49 18:16:59 83 27
18 Trần Việt Cường Nam 108,46 14:16:09 17 12
19 Nguyen Van Anh Nữ 107,80 16:17:19 17 15
20 Thu Nguyen Nữ 98,98 16:30:39 36 25
21 Trương Thị Hải Yến Nữ 97,39 15:51:47 21 15
22 Nhung Hong Nữ 96,92 16:14:28 41 23
23 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 96,72 14:37:57 21 17
24 Mai Anh Nữ 95,14 13:37:10 32 16
25 LOAN NGUYEN THI THANH Nữ 93,55 15:38:47 26 17
26 Nguyễn Thị Phi Hà Nữ 93,47 12:39:04 20 13
27 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ 91,88 16:37:57 16 15
28 hoa vu thi ngoc lan Nữ 91,51 11:19:05 13 13
29 My Hanh Bui Nữ 91,22 13:38:19 38 24
30 NGUYỄN THỊ OANH Nữ 90,71 15:30:25 13 12
31 Lý Hiền Hạnh Nữ 90,43 13:16:09 26 18
32 Nguyễn Khánh Linh Nữ 90,04 10:59:33 70 22
33 Nguyễn Hùng Nam 67,13 08:43:47 19 12
34 hoa le Nam 41,56 06:31:20 34 8