Hệ thống challenge sẽ dừng hoạt động sau ngày 01/05/2024

Chạy cùng Thu Hà Nội

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Lê Hoàng Việt Nam 156,62 23:17:14 33 18
2 Trần minh hải Nam 155,24 1.01:10:32 36 22
3 Nguyễn Trí Hiếu Nam 150,26 19:49:29 26 17
4 Bích châm Nữ 99,16 16:34:16 19 19
5 Trần Thị Lê Na Nữ 92,80 16:10:59 33 21
6 Nguyễn Thị Thái Quỳnh Nữ 91,17 16:40:45 28 20
7 Cam Duong Nữ 91,14 15:02:58 26 21
8 HUONG VU Nữ 90,63 14:02:20 21 18
9 Thu Hương Chử Nữ 90,32 12:08:19 34 25