|

CHẠY ĐẠP CHỖ VẮNG

Thông tin challenge

Thời gian ghi nhận kết quả: 20/03/2020 00:00 - 31/05/2020 23:59

Thời gian đăng ký tham gia: 26/04/2020 00:00 - 11/05/2020 23:59

Múi giờ đồng bộ các workout: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Hoạt động sẽ được ghi nhận:

Thứ tự ưu tiên ghi nhận kết quả: Garmin -> Strava

"CHẠY ĐẠP CHỖ VẮNG"

Trong bối cảnh thời chiến, với mục tiêu nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng và suy nghĩ tích cực, VNPAY Running Club tiếp tục Giải "CHẠY ĐẠP CHỖ VẮNG

Thể lệ:

1. Thời gian

+ Chạy+Đạp: 21/3 - 315

+ Đăng ký:  Xuyên suốt giải

1. Chọn 1 trong 3 món Buffef "Đạp+Chạy"

+ 60 phút/tuần

+ 120 phút /tuần

+ 180 phút /tuần

2. Điều kiện hợp lệ

Chạy: Tốc độ hợp lệ từ 3:00 phút/km - 12 phút/km

Đạp: Tốc độ hợp lệ từ 10 km/h - 40 km/h

Chạy đạp chỗ VẮNG

3. Không hoàn thành

+ 10N trên 10 phút thiếu.

+ Số giờ thiếu sẽ cộng dồn đến cuối Giải. 

+ Triết khấu 30% nếu nộp trước số tiền phạt cả giải trong 2 tuần đầu tiên. 

+ Tiền phạt Clb sẽ chuyển vào Quỹ NCOVI của Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

4. Giải thưởng

Giải thưởng tuần:

+ 20 Runner - 4 Lucky draw

+ 30 Runner -- 5 Lucky draw

+ Trên 30 Runner - 6 Lucky draw

Giải thưởng đặc biệt - Chỉ giành cho Runner nữ và được quay vào cuối giải.

Hoạt động sẽ được ghi nhận

Hoạt động Pace tối thiểu Pace tối đa Quãng đường tối thiểu / workout Chế độ cài đặt của workout OUT DOOR IN DOOR
RUN 03:00 Min/Km 12:00 Min/Km Everyone và Followers YES YES
WALK 03:00 Min/Km 12:00 Min/Km Everyone và Followers YES YES
RIDE 10 Km/h 40 Km/h Everyone và Followers YES YES

* Tất cả các workout phải được đồng bộ với GARMIN hoặc STRAVA

* Không chấp nhận những workout import bằng tay

* Những workout không hợp lệ sẽ tự động loại bỏ khỏi thành tích xếp hạng

Xếp hạng và điều kiện hoàn thành

Bắt đầu Kết thúc Xếp hạng theo Hạn cuối đồng bộ kết quả Điều kiện hoàn thành
Tuần 1 21/03/2020 00:00 29/03/2020 23:59 Tổng thời gian (Moving Time) (Cao -> Thấp) 30/03/2020 09:59 Theo lựa chọn khi đăng ký tham gia
Tuần 2 30/03/2020 00:00 05/04/2020 23:59 Tổng thời gian (Moving Time) (Cao -> Thấp) 06/04/2020 09:59 Theo lựa chọn khi đăng ký tham gia
Tuần 3 06/04/2020 00:00 12/04/2020 23:59 Tổng thời gian (Moving Time) (Cao -> Thấp) 13/04/2020 10:00 Theo lựa chọn khi đăng ký tham gia
Tuần 4 13/04/2020 00:00 19/04/2020 23:59 Tổng thời gian (Moving Time) (Cao -> Thấp) 20/04/2020 10:00 Theo lựa chọn khi đăng ký tham gia
Tuần 5 20/04/2020 00:00 26/04/2020 23:59 Tổng thời gian (Moving Time) (Cao -> Thấp) 27/04/2020 09:59 Theo lựa chọn khi đăng ký tham gia
Tuần 6 27/04/2020 00:00 03/05/2020 23:59 Tổng thời gian (Moving Time) (Cao -> Thấp) 04/05/2020 09:59 Theo lựa chọn khi đăng ký tham gia
Tuần 7 04/05/2020 00:00 10/05/2020 23:59 Tổng thời gian (Moving Time) (Cao -> Thấp) 11/05/2020 09:59 Theo lựa chọn khi đăng ký tham gia
Tuần 8 11/05/2020 00:00 17/05/2020 23:59 Tổng thời gian (Moving Time) (Cao -> Thấp) 18/05/2020 09:59 Theo lựa chọn khi đăng ký tham gia
Tuần 9 18/05/2020 00:00 24/05/2020 23:59 Tổng thời gian (Moving Time) (Cao -> Thấp) 25/05/2020 09:59 Theo lựa chọn khi đăng ký tham gia
Tuần 10 25/05/2020 00:00 31/05/2020 23:59 Tổng thời gian (Moving Time) (Cao -> Thấp) 01/06/2020 09:59 Theo lựa chọn khi đăng ký tham gia