|

CHẠY ĐẠP CHỖ VẮNG

Tien Nguyen Minh 31/05/2020 10:44 followers_only Morning Run
1,0km Distance
07:02 Time
06:44/km Pace
71 Calories
Morning Run
2,0km Distance
19:49 Time
09:48/km Pace
192 Calories
Morning Run
Khôi Văn 31/05/2020 21:09 everyone U
8,7km Distance
01:26:41 Time
09:57/km Pace
698 Calories
U
4,0km Distance
40:25 Time
10:13/km Pace
0 Calories
Evening Run
4,2km Distance
35:11 Time
08:18/km Pace
368 Calories
Afternoon Run
11,9km Distance
01:32:54 Time
07:49/km Pace
880 Calories
Afternoon Run
1,4km Distance
13:34 Time
09:22/km Pace
86 Calories
Afternoon Run
16,3km Distance
02:01:17 Time
07:25/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
15,7km Distance
01:36:10 Time
06:06/km Pace
1496 Calories
Morning Run
31,4km Distance
03:20:57 Time
06:23/km Pace
2326 Calories
Morning Run
11,3km Distance
01:26:37 Time
07:39/km Pace
0 Calories
Morning Run
15,3km Distance
01:43:38 Time
06:47/km Pace
1064 Calories
Nắng ấm + Yêu lại từ đầu
1,1km Distance
11:19 Time
10:06/km Pace
101 Calories
Morning Run
27,7km Distance
01:29:29 Time
18,6 km/h Pace
441 Calories
Morning Ride
8,3km Distance
01:10:13 Time
08:27/km Pace
558 Calories
Morning Run
2,0km Distance
19:32 Time
09:37/km Pace
126 Calories
Phục vụ runner nhí
1,1km Distance
09:03 Time
08:17/km Pace
0 Calories
Morning Run
3,5km Distance
23:56 Time
06:45/km Pace
214 Calories
Evening Run
4,9km Distance
48:26 Time
09:54/km Pace
430 Calories
Afternoon Run
16,1km Distance
02:03:52 Time
07:41/km Pace
0 Calories
Afternoon Run