|

CHẠY ĐẠP CHỖ VẮNG

2,0km Distance
19:32 Time
09:37/km Pace
126 Calories
Phục vụ runner nhí
3,8km Distance
35:32 Time
09:14/km Pace
236 Calories
Morning Walk
12,2km Distance
49:34 Time
04:04/km Pace
747 Calories
Evening Walk
0,8km Distance
15:38 Time
19:30/km Pace
49 Calories
Afternoon Walk
6,0km Distance
40:43 Time
06:47/km Pace
371 Calories
Morning Run
1,1km Distance
07:48 Time
06:51/km Pace
72 Calories
Morning Run
10,2km Distance
45:19 Time
04:25/km Pace
639 Calories
Có thêm F1 - runner nhí.
5,1km Distance
28:56 Time
05:38/km Pace
316 Calories
Morning Run
5,1km Distance
28:42 Time
05:34/km Pace
318 Calories
Bắt đầu thử thách mới
20,8km Distance
02:29:17 Time
07:10/km Pace
1288 Calories
Lần đầu chinh phục HM 21Km ^^
3,1km Distance
18:36 Time
05:58/km Pace
192 Calories
Afternoon Run
5,2km Distance
30:25 Time
05:51/km Pace
320 Calories
Giữ kỷ luật bản thân - ko được viện lý do để bỏ cuộcq
2,9km Distance
02:15:32 Time
46:02/km Pace
181 Calories
1 vòng Hồ Tây - 15km đầu tiên trong đời.
5,1km Distance
30:06 Time
05:51/km Pace
317 Calories
Trời xanh đây là của chúng ta 🥰🥳🥳
12,2km Distance
01:12:03 Time
05:53/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,1km Distance
30:15 Time
05:55/km Pace
0 Calories
Evening Run
2,0km Distance
12:00 Time
05:51/km Pace
0 Calories
Bận cũng phải duy trì, ko lý do để bỏ cuộc
4,4km Distance
23:41 Time
05:22/km Pace
0 Calories
Afternoon Run