Hoạt động CMC TS - BIG MOVES RUN THÁNG 4/2022

Evening Run
everyone
5,8km
Distance
01:07:54
Time
11:37/km
Pace
396
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,7km
Distance
58:47
Time
10:16/km
Pace
366
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,3km
Distance
03:48
Time
12:29/km
Pace
19
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:51
Time
18:57/km
Pace
2
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
13:21
Time
11:27/km
Pace
77
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
2,3km
Distance
28:44
Time
12:26/km
Pace
150
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
15:38
Time
13:55/km
Pace
77
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
16:00
Time
13:38/km
Pace
72
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
15:55
Time
15:09/km
Pace
62
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Tấn Huỳnh
30/04/2022 06:22
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
09:51
Time
07:06/km
Pace
82
Calories
Morning Run
Tấn Huỳnh
30/04/2022 06:42
Morning Run
everyone
0,7km
Distance
04:47
Time
06:55/km
Pace
40
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Trần Văn Giáp
30/04/2022 20:17
Evening Run
everyone
0,2km
Distance
02:00:46
Time
694:26/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Từ Bách Đạt
30/04/2022 17:25
Evening Activity
everyone
10,5km
Distance
02:14:44
Time
12:51/km
Pace
0
Calories
Evening Activity
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
08:47
Time
08:21/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
3,1km
Distance
42:19
Time
13:39/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,5km
Distance
14:52
Time
09:39/km
Pace
96
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,5km
Distance
23:35
Time
15:18/km
Pace
96
Calories
Night Run
Pace tối đa không hợp lệ
Night Run
everyone
6,1km
Distance
01:05:12
Time
10:40/km
Pace
0
Calories
Night Run
Đinh Vũ Mai Thy
30/04/2022 19:39
@Rosie 🌻 30-4
everyone
12,0km
Distance
02:31:18
Time
12:33/km
Pace
815
Calories
@Rosie 🌻 30-4
Lê Quân
30/04/2022 21:16
Night Run
everyone
11,3km
Distance
01:51:12
Time
09:51/km
Pace
994
Calories
Night Run