Hoạt động CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Le Minh Tri
23/10/2021 14:44
Afternoon Walk
everyone
48,9km
Distance
01:37:19
Time
01:59/km
Pace
594
Calories
Afternoon Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
Phạm Sơn Kiên
24/10/2021 15:59
Afternoon Run
everyone
75,6km
Distance
08:45:01
Time
06:56/km
Pace
3653
Calories
Afternoon Run
Workout đã bị xóa
Afternoon Run
everyone
6,4km
Distance
33:35
Time
05:14/km
Pace
488
Calories
Afternoon Run
Suu Tran
24/10/2021 16:46
Afternoon Run
everyone
25,1km
Distance
02:54:01
Time
06:55/km
Pace
1817
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,1km
Distance
06:15
Time
42:24/km
Pace
14
Calories
Afternoon Run
Workout đã bị xóa
Quý Nguyễn
24/10/2021 16:44
Afternoon Run
everyone
1,3km
Distance
13:12
Time
10:27/km
Pace
95
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
Manh Linh
24/10/2021 23:58
Night Run
everyone
0,5km
Distance
03:10
Time
06:17/km
Pace
33
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nguyễn Minh Vũ
24/10/2021 19:46
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
25:22
Time

Pace
80
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Nguyễn Minh Vũ
24/10/2021 19:46
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
25:25
Time

Pace
80
Calories
Evening Run
Trùng với workout trên garmin
Khánh Bùi
24/10/2021 17:37
Afternoon Run
everyone
5,4km
Distance
39:15
Time
07:18/km
Pace
362
Calories
Afternoon Run
Khánh Bùi
24/10/2021 17:37
Afternoon Run
everyone
5,4km
Distance
37:55
Time
07:03/km
Pace
362
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin
Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
02:16:07
Time
06:26/km
Pace
1524
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
01:04:57
Time
06:29/km
Pace
767
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
32:03
Time
06:24/km
Pace
85
Calories
Morning Run
Lý Bá Thiện
22/10/2021 17:18
Afternoon Run
everyone
9,1km
Distance
01:04:15
Time
07:05/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,5km
Distance
08:54
Time
05:57/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nguyễn Hạnh
24/10/2021 05:12
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
54:38
Time
09:02/km
Pace
438
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
1,4km
Distance
18:11
Time
13:21/km
Pace
93
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:39:22
Time
08:58/km
Pace
855
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
38,1km
Distance
03:52:27
Time
06:05/km
Pace
1952
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản