CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
51 Cẩm lệ runners 9 303,6 1.07:39:25
52 Công Du 6 295,0 1.07:23:20
53 Dak Lak Runners 3 290,5 1.05:36:37
54 Make Runners Great 10 283,0 1.09:07:05
55 Adidas runner saigon 10 244,5 1.06:22:15
56 HOI AN RUNNERS’ COMMUNITY - Team 1 4 226,1 1.00:57:04
57 Quảng Ngãi Runners 3 220,1 23:51:52
58 LANGSON Runners Club 8 211,4 20:11:53
59 CaoBang Runners 5 209,3 19:55:27
60 Turtle Runners 7 188,3 20:25:33
61 THANH HA MARATHON (NO REGIS) 1 183,0 16:55:38
62 K39 NEU RUNNERS AND FRIENDS 3 179,3 19:14:50
63 TH RUNNER 4 167,4 18:33:29
64 HUE CITADEL RUNNERS 4 163,0 14:43:52
65 MB Happy Runners 1 158,3 16:40:09
66 Thanh Hoá Runners 3 154,7 14:48:26
67 HKR - Hòa Khánh Runners 5 138,5 13:32:45
68 HAI DUONG RUNNERS - 2 2 137,4 12:31:12
69 SEVT Runners 6 136,9 12:44:53
70 Son tra runners 10 136,5 14:19:32
71 Ninh Bình Runners 3 131,7 14:00:34
72 98Runners 3 114,1 11:16:18
73 R70 1 111,7 12:19:22
74 #MAF 10 108,2 12:03:16
75 Ha Tinh Runners - CÀ MÓI 6 104,7 12:45:38
76 BACNINH RUN - BNR Team1 1 104,3 08:35:38
77 Son Tra Runners 2 10 99,5 10:41:35
78 Active Hub 4 99,1 12:43:34
79 CMTV Run 4 90,0 09:04:53
80 Make Runners Great_chay cung ANTA 4 88,8 09:42:16
81 BIDV Runners 3 87,3 09:04:33
82 VPIron 2 82,6 08:45:35
83 RUN FOR SELF 1 71,6 08:01:05
84 SVMC Running Club 2 1 70,0 07:55:48
85 123 1 66,0 07:50:12
86 Yên Phong 2 R2C 1 59,7 05:37:56
87 Mekong Delta Runners 1 59,1 06:21:07
88 XYX runners 1 56,5 06:30:01
89 Văn phòng 1 55,5 06:20:34
90 Run and life 1 54,5 06:12:39
91 ecc 1 52,4 05:41:11
92 Quang Binh Runner 2 51,0 05:11:45
93 Ams Runners 2 49,3 06:57:08
94 Race Vietnam & Friends 6 48,8 05:52:15
95 Cocobay 1 46,3 05:21:53
96 Thanh Trì Runner club 2 43,3 05:12:02
97 15 ngày thử thách 4 39,7 04:31:54
98 VNPT Sơn La 1 37,8 05:30:16
99 Hoa Khanh Runners 1 37,3 04:21:03
100 VNPT Cao Bằng 4 35,9 04:48:45