CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
101 1988s' runner 1 29,1 02:48:15
102 BAC NINH RUN - BNR Team2 1 28,8 02:29:59
103 Hồng Ngọc Runners 1 24,5 02:55:09
104 SLC - Starlake running team 1 24,2 02:30:17
105 Sacombank Runners Club 1 22,3 02:41:48
106 HTR - Đội Xanh 1 20,1 01:45:44
107 ANTA VĨNH YÊN 3 20,1 02:18:35
108 LẠNG SƠN RUNNERS CLUB 1 19,5 02:14:11
109 Viettel Phú Thọ 1 19,3 02:16:27
110 Run alone 1 16,9 01:29:51
111 VKL Team 1 1 10,3 01:25:26
112 Không 1 10,1 00:38:13
113 abbcabxcb 1 10,0 00:56:30
114 S-WALK 1 6,3 00:43:48
115 Thanh Vân Marathon Club 1 4,5 00:44:09
116 PV Building Runners 1 4,0 00:24:29
117 Challenge Việt Nam 2 3,0 00:17:34
118 NTD 1 0,0 00:00:00
119 Tây Ninh 9A Biển Xanh 2 0,0 00:00:00
120 VIETTEL Bạc Liêu 1 0,0 00:00:00
121 NDCSA Runners & Friends 1 0,0 00:00:00
122 VBRC - Vungtau Beach Running Club 1 0,0 00:00:00
123 plush up chaleenge 1 0,0 00:00:00