CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Võ Văn Linh Nam 558,21 2.22:51:17 17 9
2 Siêu Bé Bỏng Nam 502,93 2.10:37:46 15 8
3 Phạm Công Hậu Nam 492,59 2.13:20:18 17 9
4 Linh chế Nữ 477,77 2.11:52:46 17 9
5 Lưu Thị Minh Hằng Nữ 467,76 2.10:39:02 17 9
6 Khai Le Nam 462,32 2.01:36:29 16 9
7 Lê Đình Ah Tú Nam 452,40 2.05:01:07 16 8
8 Huỳnh Quốc Hoà Nam 428,75 2.12:21:51 19 9
9 Suu Tran Nam 427,73 1.19:56:49 16 9
10 Nguyễn Thanh Trà Nam 387,29 1.13:30:25 17 9
11 Võ Chí Trung Nam 385,00 2.07:00:25 17 9
12 Nguyễn Văn Thượng Nam 384,41 2.00:32:55 16 9
13 Ly Ngoc Thu Nữ 383,73 2.03:14:52 15 9
14 Phong letan Nam 369,67 1.22:54:18 17 9
15 Nguyễn Thị Thúy Nữ 356,14 1.19:35:43 17 9
16 Lê Quang Vinh Nam 355,54 1.18:13:55 23 8
17 Nguyễn Văn Hồng Nam 326,45 1.17:43:31 17 9
18 Nguyễn Hiền Thu Nam 318,53 1.15:56:11 16 9
19 Phan Thị Thắm Nữ 303,30 1.16:58:56 17 9
20 Thái Minh Thuận Nam 298,99 1.08:04:54 14 8
21 Nguyễn Tiến Nam 285,61 1.06:45:08 17 9
22 Hoàng Xuân Vân Anh Nữ 274,24 1.05:54:26 15 9
23 Lê Duy Mạnh Yến Sào Nam 252,89 22:54:10 15 9
24 Nguyễn Văn Ngạn Nam 247,72 1.01:06:13 18 9
25 Quy Nguyen Nam 244,76 1.00:41:05 13 9
26 Nguyễn Trọng Giang Nam 238,12 1.04:30:15 10 9
27 Đào Thị Phương Lan Nữ 237,96 1.04:48:20 12 9
28 Lê Nghĩa Nam 224,62 18:31:55 11 8
29 Nguyễn Đình Tuấn Nam 218,17 22:44:26 15 8
30 Bùi Hồng Hoài Nam 216,71 20:38:18 11 7
31 Nguyễn Thị Thảo Nữ 212,96 1.00:16:06 13 8
32 Tuyển nguyễn Nam 205,36 19:08:41 9 8
33 Nguyễn Đình Chiến Nam 204,03 20:42:25 8 6
34 Nguyễn Hiếu Nam 199,26 16:43:51 12 9
35 Đoàn Thị Kim Tuyến Nữ 199,16 1.01:35:13 15 9
36 long le Nam 199,11 20:01:29 13 9
37 Hoàng Thị Hồng Uyên Nữ 197,76 18:05:03 12 8
38 Nguyễn Thị Nhung Nữ 196,22 19:54:21 10 6
39 Hoàng Hải Nam Nam 194,30 21:12:34 14 9
40 Theo Anh Nam 184,79 17:45:54 15 9
41 Phùng Trung Hiếu Nam 182,99 16:55:38 10 9
42 Lê Thị Bích Thơm Nữ 180,96 22:51:04 14 9
43 Nguyễn Thế Huy Nam 180,79 14:55:49 10 9
44 Trang Anh Tran Nữ 178,74 20:03:39 9 6
45 Trần Toản Nam 176,43 17:29:00 11 7
46 Hoàng Vũ Nguyên Nam 174,87 23:19:34 14 6
47 Tuan Anh Bui Nam 174,56 17:05:17 9 8
48 mai vu Nữ 172,50 22:28:20 18 9
49 TRẦN DUY LINH Nam 170,77 14:53:27 8 6
50 Nguyễn Duy Khánh Nam 163,91 14:48:38 20 9