CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10
1 Linh chế 477,8 2.11:52:46 77,8 80,0 65,3 49,5 23,1 40,4 56,8 49,1
2 Lưu Thị Minh Hằng 467,8 2.10:39:02 79,7 79,8 65,2 53,6 32,0 35,6 28,5 58,7
3 Ly Ngoc Thu 383,7 2.03:14:52 85,9 24,0 50,5 46,4 53,0 35,8 25,2 40,6
4 Nguyễn Thị Thúy 356,1 1.19:35:43 61,4 39,7 27,1 35,8 43,1 39,2 27,1 31,6
5 Phan Thị Thắm 303,3 1.16:58:56 63,0 55,2 33,0 25,3 15,1 30,7 27,3 32,5
6 Hoàng Xuân Vân Anh 274,2 1.05:54:26 21,6 32,1 21,1 21,1 31,6 27,2 33,1 42,4
7 Đào Thị Phương Lan 238,0 1.04:48:20 54,9 30,1 30,0 15,2 25,2 15,0 21,2 22,2
8 Nguyễn Thị Thảo 213,0 1.00:16:06 21,5 40,2 6,8 35,1 33,6 27,2 28,2
9 Đoàn Thị Kim Tuyến 199,2 1.01:35:13 5,0 41,4 15,1 12,1 52,4 5,1 24,0 20,0
10 Hoàng Thị Hồng Uyên 197,8 18:05:03 45,0 10,2 36,2 22,3 20,1 15,2 6,1 42,8
11 Nguyễn Thị Nhung 196,2 19:54:21 47,1 37,6 35,3 35,7 25,5
12 Lê Thị Bích Thơm 181,0 22:51:04 21,0 8,8 14,3 26,4 13,6 8,4 33,8 39,9
13 Trang Anh Tran 178,7 20:03:39 58,3 12,1 37,3 16,1 16,1 39,0
14 mai vu 172,5 22:28:20 31,2 21,1 18,2 15,5 17,1 15,1 16,4 20,4
15 Nguyễn Thị Hương Nhung 155,2 16:58:13 11,3 21,2 10,2 10,0 24,0 17,3 20,1 20,1
16 MAN NGUYEN 153,7 19:08:06 13,8 26,1 7,2 13,7 38,0 40,8
17 Tran Thi Thu Thuy 145,6 14:02:08 20,0 21,1 10,0 15,0 10,2 16,0 12,0 20,1
18 Nguyễn Thị Vân Anh 145,0 18:05:11 16,2 27,1 5,0 16,0 12,3 16,0 16,5 25,6
19 Mimosa Lam 133,6 16:37:20 44,4 10,6 10,4 10,3 10,2 10,0 6,3 10,2
20 phi phi 133,2 14:17:21 33,1 15,1 15,6 15,3 11,6 9,8
21 Hồ Minh Trang Nhã 126,4 12:03:29 10,0 28,0 11,1 15,4 15,0 8,2 22,4
22 Kim Oanh 120,8 16:20:00 18,3 10,8 8,1 23,3 6,7 18,9 10,6
23 Ha Nguyen Thi 120,2 18:08:30 6,2 10,9 6,3 16,0 20,1 18,0 4,7 23,1
24 Lê Kim Bi 118,7 13:39:50 16,1 10,0 20,1 7,0 5,0 12,0 22,2 2,0
25 Unin Anh 118,4 12:42:57 15,8 41,0 5,6 13,5 12,5 30,1
26 Đỗ Thơm 115,4 11:50:07 21,1 3,5 10,5 10,8 11,0 11,8 10,0 15,4
27 Lê Thị Nga 111,7 12:19:22 27,2 13,1 5,0 5,1 20,1 10,1 31,0
28 Phạm Thị Kim Oanh 110,3 11:54:47 23,3 22,0 17,0 21,0 12,0 15,0
29 Đỗ Phương Loan 108,7 12:10:45 11,6 12,8 11,3 4,1 19,1 6,3 22,1
30 Ngọ Nghiêm 103,1 13:44:01 25,1 6,9 6,0 10,2 15,6 18,1 21,2
31 Thái thị thu hằng 95,1 11:34:57 12,1 3,3 11,1 10,0 20,1 10,0 11,1 12,0
32 Nông Chang 91,4 09:40:08 10,0 14,6 40,0 7,6
33 Phạm Thị Diễm Hằng 91,2 09:44:02 21,2 21,1 9,4 9,1 30,3
34 Vy Thị Thu Hằng 90,6 10:26:59 26,5 11,4 4,6 4,4 5,6 21,2
35 đỗ thị nguyệt 90,6 10:05:40 7,5 10,3 10,3 6,7 20,1 11,2 12,1
36 Đào Thị Giáp 89,7 11:43:05 18,3 12,5 13,6 10,3 4,5 20,5
37 Carly Balmforth 84,8 11:00:39 7,0 12,0 2,3 5,4 7,0 31,0 3,0 5,0
38 Nguyễn Thanh Thảo 84,4 09:39:17 5,0 21,2 11,1 6,7 10,0 9,6 10,1
39 Vũ Thị Thanh Vân 82,7 10:16:06 8,7 6,7 17,7 16,8 25,1
40 Vũ Thị Thanh Hiền 82,1 08:55:13 9,2 30,1 12,7 30,1
41 Phan thị thu nguyệt 79,8 09:52:22 10,7 9,7 12,0 9,0 16,3
42 Linh Lan 78,4 09:51:10 15,0 25,3 7,6 5,2 5,6 4,5 15,1
43 Bảo Chi 77,9 08:48:07 11,1 15,2 7,6 10,2 7,6 10,0 11,1
44 Trần Thị Nga 77,1 08:09:16 15,3 15,5 15,0 8,9 8,9 13,5
45 huong 74,8 09:22:52 14,6 11,6 8,0 3,0 8,4 10,0 9,0
46 Nguyên Vy 71,8 09:12:41 11,1 10,3 5,1 9,2 5,2 10,1
47 Bé Quyên Tô Thị 71,7 07:25:54 7,0 21,2 7,3 10,3 2,3 10,0
48 Hoàng Ánh Ngọc 70,0 07:55:48 22,1 5,5 5,1 8,1 8,0 21,2
49 Mai Thị Vân Anh 69,8 07:08:29 15,3 9,0 7,6 7,2 6,3 6,0 10,1
50 Võ thị kim thảo 69,7 07:58:44 50,1 19,6