CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Quy Nguyen Nam 244,76 1.00:41:05 13 9
2 Nguyễn Hiếu Nam 199,26 16:43:51 12 9
3 long le Nam 199,11 20:01:29 13 9
4 Theo Anh Nam 184,79 17:45:54 15 9
5 Nguyễn Đức Nguyệt Nam 157,74 15:16:16 11 9
6 Tran Thi Thu Thuy Nữ 145,60 14:02:08 9 9
7 Hải Đỗ Nam 139,05 15:59:06 11 9
8 Trường James Nam 128,39 12:20:27 9 8
9 Huy Nguyen Nam 127,26 12:32:46 10 7
10 Hồ Minh Trang Nhã Nữ 126,40 12:03:29 9 8