CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Hồ Văn Thắng Nam 147,02 14:18:36 8 8
2 NGỌ HỒNG VIỆT Nam 102,01 10:51:30 9 9
3 Đỗ Quang Thoả Nam 99,94 08:24:42 9 9
4 Phạm Cảnh Dương Nam 80,57 08:10:28 6 6
5 Meo Caibang Nam 73,01 08:12:02 6 6