CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Du Ka Nam 142,88 13:53:11 9 6
2 Chu Văn Vinh Nam 101,92 10:41:21 10 8
3 Hoàng Tân Nam 94,52 07:28:54 6 6
4 đỗ thị nguyệt Nữ 90,62 10:05:40 11 8
5 La Văn Công Nam 78,87 07:25:00 7 6
6 QuangTien Nguyen Nam 68,86 06:44:56 6 4
7 Dinh Van Tung Nam 65,12 05:58:18 9 7
8 Vũ Đức Thanh Nam 59,55 05:26:15 6 5
9 Đinh Thị Thu Hiền Nữ 53,01 05:37:52 8 7
10 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Nam 41,92 03:43:32 7 6