CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Minh An Nam 138,31 12:27:19 8 8
2 Nguyễn Hoàng Anh Nam 109,29 10:51:03 10 9
3 Trần Chí Hiếu Nam 59,00 06:03:01 5 5
4 Lê Thị Đoài Nữ 57,80 07:43:18 7 6
5 Nguyễn Văn Thắng Nam 24,84 02:44:11 4 4
6 Trần Ngọc Minh Nam 18,21 02:07:41 3 3
7 TuyetMinh Do Nữ 10,21 01:10:05 1 1
8 Tạ Bắc Sơn Nam 10,20 01:05:47 1 1
9 Văn Vũ Lê Nam 0,00 00:00:00 0 0
10 Hồ Thị Thuý Nữ 0,00 00:00:00 0 0