CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Lê Duy Mạnh Yến Sào Nam 252,89 22:54:10 15 9
2 Tran Trung Hieu Nam 102,91 12:23:46 7 7
3 Nguyễn Tuấn Anh Nam 96,78 11:38:13 9 8
4 Chiến Anh Đinh Nam 92,29 09:11:43 8 6
5 Nguyễn Văn Mạnh Nam 80,81 10:11:37 16 9
6 Nguyễn Kim Việt Nam 71,10 08:37:08 6 6
7 Myhue Nguyen Nữ 65,03 07:45:14 7 7
8 Thu Thuy Do Nữ 60,45 08:09:23 8 8
9 Le Minh Tri Nam 55,52 07:18:04 3 3
10 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 44,73 05:41:55 7 7