CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 MrTiengduongcamchoem Nam 160,47 18:17:31 11 8
2 Linh Vu Khac Nam 61,00 07:52:17 8 7
3 Babylon Tomy Nam 56,12 05:41:20 3 3
4 Hồ Mẫn Nam 24,58 02:09:19 2 1
5 Võ Hữu Phước Nam 24,49 02:37:00 5 5
6 Ninh Kiều Nữ 3,11 00:22:17 1 1
7 Huyền Thy Nữ 0,00 00:00:00 0 0
8 Linh Thịnh Phúc Nữ 0,00 00:00:00 0 0
9 Bùi Dương Gia Hân Nữ 0,00 00:00:00 0 0
10 Trương Thị Thanh Thảo Nữ 0,00 00:00:00 0 0