CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Thái Minh Thuận Nam 298,99 1.08:04:54 14 8
2 Lê Nghĩa Nam 224,62 18:31:55 11 8
3 Trần Đông Hưng Nam 100,22 10:44:02 13 9
4 thien tran Nam 90,12 09:10:56 6 6
5 Nguyễn Sỹ Tuấn Nam 21,83 02:33:24 1 1
6 Đổ Thành Nguyên Nam 15,24 01:42:37 1 1
7 Việt Trần Nam 10,03 00:55:41 1 1
8 Nguyễn Thùy Dương Nữ 2,01 00:16:37 1 1
9 Đinh Xuân Anh Nữ 0,00 00:00:00 0 0
10 Huỳnh Thanh Tùng Nam 0,00 00:00:00 0 0