CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Hoàng Thị Hồng Uyên Nữ 197,76 18:05:03 12 8
2 Nguyễn Duy Khánh Nam 163,91 14:48:38 20 9
3 Nguyễn Khắc Tú Nam 132,93 10:32:35 8 8
4 Dzung Nguyen Nam 126,92 13:13:21 7 7
5 Trần Đức Thanh Trung Nam 90,53 08:09:40 6 6
6 Trần Đức Bành Nam 61,08 05:34:10 8 5
7 Amater Nam 57,49 05:25:36 2 2
8 Huỳnh Phạm Nam 42,24 03:21:12 1 1
9 NGUYEN MINH THUY Nữ 32,59 03:14:50 3 3
10 Dương Vũ Hoàng Linh Nam 0,00 00:00:00 0 0