CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyễn Anh Dũng Nam 95,07 12:56:29 9 9
2 Bé Quyên Tô Thị Nữ 71,69 07:25:54 7 7
3 Duy Khánh Nam 70,54 06:06:20 6 6
4 AN Blue Nam 66,99 07:49:41 7 7
5 Trần Tuấn Hải Nam 55,74 05:55:40 4 4
6 Kường Nguyễn Mạnh Nam 42,99 04:19:32 7 5
7 Ngoc Tan Nam 22,28 02:20:54 4 4
8 Nguyen Thuy Nữ 15,74 02:06:13 3 2
9 namthienmenh Nam 13,97 02:04:05 2 2
10 Phí Hồng Thái Nam 0,00 00:00:00 0 0