CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Tuan Anh Bui Nam 174,56 17:05:17 9 8
2 Nguyễn Triều Dương Nam 140,36 12:03:24 7 7
3 Lê Nguyên Hạnh Nam 112,12 11:18:01 8 8
4 Đỗ Phương Loan Nữ 108,65 12:10:45 9 8
5 Trần Thăng Nam 62,65 06:33:24 7 7
6 Nguyễn Hà Trung Nam 59,11 05:57:15 5 4
7 Ngô Ngọc Diệp Nữ 58,19 06:31:21 4 4
8 Ngô Văn Dũng Nam 53,31 05:04:32 4 4
9 Duong.T.Nga Nữ 42,16 04:45:32 3 3
10 Trung Tran Nam 31,23 03:10:21 2 2