CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Bùi Hồng Hoài Nam 216,71 20:38:18 11 7
2 TRẦN DUY LINH Nam 170,77 14:53:27 8 6