CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyễn Thị Thảo Nữ 212,96 1.00:16:06 13 8
2 Hoàng Hải Nam Nam 194,30 21:12:34 14 9
3 Tạ Hữu Phương Nam 117,03 10:44:25 8 6
4 Lê Khánh Toàn Nam 108,76 11:09:41 7 7
5 Tuấn Tài Nam 65,79 06:18:00 4 4
6 Chung Đoàn Nam 42,35 04:06:58 2 2
7 Nguyễn Đức Lương Nam 6,82 01:05:01 1 1
8 Trần Xuân vinh Nam 0,00 00:00:00 0 0
9 Lãnh Tịch Thảo Nữ 0,00 00:00:00 0 0
10 Hồ Long Nam 0,00 00:00:00 0 0