CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Văn Đức Phú Nam 138,73 14:36:14 7 7
2 Unin Anh Nữ 118,44 12:42:57 6 6
3 Huy Hoang Nam 104,74 11:23:20 6 6
4 Nguyễn Bảo Lộc Nam 104,67 12:04:44 8 8
5 Vũ Thị Thanh Hiền Nữ 82,10 08:55:13 4 4
6 Nguyễn Hải Thanh Nam 74,02 07:52:09 6 5
7 Hà Thế Việt Nam 72,58 07:52:43 6 6
8 Dang Khoa Nam 66,96 07:24:12 4 3
9 Đào Minh Dược Nam 41,37 04:38:23 3 3
10 Huy Tạ Nam 33,92 03:30:15 3 3