CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Trang Anh Tran Nữ 178,74 20:03:39 9 6
2 Bình Trung Phương Nam 102,78 11:08:45 7 6
3 Phan Tuệ Minh Nữ 60,56 08:15:25 5 4
4 Hiền Đặng Nam 30,56 02:54:52 4 4
5 Trần Minh Nghĩa Nam 21,21 02:14:13 1 1
6 Nguyễn Thanh Trà Nam 15,79 01:35:00 1 1