CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Đào Ngọc Vững Nam 152,05 19:03:10 11 8
2 nguyễn viết lưu Nam 49,91 05:06:21 8 8
3 Phạm Đình Điểu Nam 29,11 03:26:41 6 6
4 Trần thị hồng nhung Nữ 20,69 02:37:28 4 4
5 Trong Pham Nam 18,41 02:20:02 3 3
6 Hoàng Thị Ngọ Nữ 14,06 02:01:51 5 5
7 Dương Phương Đông Nam 12,13 01:50:14 3 2
8 tran nam phong Nam 5,48 00:52:29 1 1
9 Nhu NTD Nam 3,17 00:26:21 1 1
10 Đỗ Thị Thanh Nga Nữ 2,34 00:21:00 1 1