CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyễn Thị Thúy Nữ 356,14 1.19:35:43 17 9
2 Vô Cùng Nam 133,55 12:51:01 8 6
3 Lê Minh Ngọc Nam 94,52 09:23:20 7 7
4 Lê Lưu Nam 80,55 07:44:01 6 6
5 Thành 68 Nam 52,57 05:42:21 5 5
6 Trần Việt Phương Nam 45,56 05:25:39 5 5
7 Khoa Nguyen Nam 45,28 04:51:42 4 4
8 Dương Lê Minh Nam 35,75 04:40:01 5 5
9 Huong Nguyen Nữ 30,14 03:16:12 3 3
10 Tung Le Nam 0,00 00:00:00 0 0