CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Bùi Thành Công Nam 122,03 09:50:02 10 6
2 Nguyễn Lan Nữ 58,63 05:32:00 8 7
3 Thich Nguyen Nam 50,15 04:55:06 5 5
4 Dương Thị Thúy Hằng Nữ 30,65 02:44:18 5 4
5 Bố Bống Nam 30,28 03:11:16 2 2
6 Thuý Chinh Nữ 12,42 01:53:39 2 2
7 Mai Hữu Hiếu Nam 6,96 00:34:34 1 1
8 Vương Trường Giang Nam 0,00 00:00:00 0 0