CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyễn Tiến Lịch Nam 67,55 07:23:16 8 8
2 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 67,55 07:19:16 6 6
3 Tien Nguyen Minh Nam 61,60 06:26:00 7 7
4 Đỗ Xuân Phúc Nam 56,08 06:35:28 7 7
5 Triệu Ngọc Mão Nam 41,30 03:58:44 6 6
6 Phuong Lan Nữ 24,80 03:22:12 5 5
7 Trần Minh Lý Nam 22,13 02:53:09 4 4
8 Hoàng Anh Nam 17,13 02:24:35 4 4
9 Phạm Thủy Nữ 0,00 00:00:00 0 0
10 Phạm Văn Tú Nam 0,00 00:00:00 0 0