CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Võ Chí Trung Nam 385,00 2.07:00:25 17 9
2 Nguyễn Văn Thượng Nam 384,41 2.00:32:55 16 9
3 Ly Ngoc Thu Nữ 383,73 2.03:14:52 15 9
4 Nguyễn Hiền Thu Nam 318,53 1.15:56:11 16 9
5 Phan Thị Thắm Nữ 303,30 1.16:58:56 17 9
6 Nguyễn Tiến Nam 285,61 1.06:45:08 17 9
7 Hoàng Xuân Vân Anh Nữ 274,24 1.05:54:26 15 9
8 Nguyễn Trọng Giang Nam 238,12 1.04:30:15 10 9
9 Đào Thị Phương Lan Nữ 237,96 1.04:48:20 12 9
10 Hoàng Vũ Nguyên Nam 174,87 23:19:34 14 6