CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyễn Thanh Trà Nam 387,29 1.13:30:25 17 9
2 Phạm Thị Kim Oanh Nữ 110,33 11:54:47 9 6
3 PHAN ĐÌNH BẢNG Nam 20,04 02:06:31 4 4
4 Phạm Ngọc Dũng Nam 17,42 01:51:05 2 2
5 Đoàn Văn Thế Nam 10,25 01:05:23 1 1
6 Hoàng Yến Nam 0,00 00:00:00 0 0