CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Cao Minh Hoàng Nam 91,52 09:50:50 6 5
2 Như Quỳnh Nữ 60,00 06:37:50 7 6
3 Nguyễn Hồng Hà Nam 55,31 05:38:08 4 4
4 Nguyễn Thị Hiền Nữ 55,16 06:44:45 4 4
5 Lyly gable Nữ 47,71 04:36:01 4 4
6 Bốcủa HaithằngCu Nam 42,17 04:30:26 4 3
7 Thanh Nhàn Nữ 41,12 04:40:43 3 3
8 Nguyễn văn ngôn Nam 35,14 02:56:54 5 5
9 nguyễn cường Nam 18,62 01:57:34 2 2
10 Trần Văn Mười Nam 17,42 01:26:44 4 4