CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyễn Minh Lâm Nam 89,73 07:40:00 5 5
2 Nguyễn Quang Thế Nam 88,11 09:00:51 9 8
3 Vinh Toviet Nam 77,62 07:26:04 7 7
4 Quốc Nam 48,70 05:48:31 7 7
5 Võ Đình Giáp Official Nam 32,30 02:24:30 4 4
6 Trần Hữu Hùng Nam 31,49 02:53:41 4 4
7 Thảo Nhi Nữ 16,43 01:36:54 2 2
8 TRẦN MINH HOÀNG Nam 5,72 00:39:37 1 1
9 Phạm Quốc Bảo Nam 0,00 00:00:00 0 0
10 trần minh tuyên Nam 0,00 00:00:00 0 0